";}; if ($textfieldPrename==""){$err="1";$err_textfieldPrename="";} if ($textfieldName==""){$err="1";$err_textfieldName="";} if ( !ereg("^[_a-zA-Z0-9-]+(\.[_a-zA-Z0-9-]+)*@([a-zA-z0-9-]+\.)+([a-zA-Z]{2,3})$", $textfieldEmail) ) { $err="1";$err_textfieldEmail=""; } if ( !empty($_REQUEST) ) { foreach($_REQUEST as $k => $v) { if (strstr($k,"checkbox")) { $checkbox.="$v\n"; } //echo "$k -> $v
"; } } if ($err=="0") { if ( !empty($textfieldCountry2) ) $textfieldCountry = $textfieldCountry2; //office@ca-plan.at mail("office@ca-plan.at","Antwort-Formular von www.ca-plan.at"," Ich interessiere mich fuer Ihre Serviceleistung und moechte unverbindlich von Ihnen beraten werden. Bitte kontaktieren Sie mich um einen persoenlichen Gespraechstermin zu vereinbaren. meine Mitteilungen: $textareacustom Meine Daten: Anrede: $textAnrede Titel: $textfieldtitle Vorname: $textfieldPrename Nachname: $textfieldName Email: $textfieldEmail Firma: $textfieldCompany Adresse: $textfieldAdress PLZ: $textfieldPLZ Land: $textfieldCountry Ort: $textfieldCity Telefon: $textfieldPhone Fax: $textfieldFax ","From: $textfieldEmail"); $v_action="sent"; } else { $err_color=""; } } ?> CA-Plan, Christinco Auterith | Contact
Deutsche Version english version Version Romania

ContactVă mulţumim pentru interes!

Vă cotactăm în scurt timp.

Christinco Autherit, CA-Plan
înapoi.Dorinţa de contactare este binevenită!
Vă rugăm să folosiţi următoarele numere de telefon:

Telefon mobil:
+43-664-114 34 54

Pentru un contact în scris vă rugăm să folosiţi formularul de mai jos:
((*= sunt obligatoriu de completat, celalalte sunt opţional)):

> D-nul* > D-na*
Titlu:
Prenume:*
Nume:*
E-Mail:*
Firma:
Adresa:
Cod poştal Oraş:
altă ţară:
Telefon: Fax:
Mesaj
Întrebările dumneavoastră vor fi adresate direct doamnei Christinco Auterith. Datele primite vor fi tratate confidenţial şi nu vor părăsii sub nici un fel bazele noastre de date. Din partea noastră nu veţi primi nici un fel de reclame nedorite.